Tuesday, 18/05/2021 - 05:15|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của trường thcs + th thái an

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2020

Thực hiện Văn bản số 420/PGDĐT  ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thái Thụy về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020. Theo tình hình thực tế nhà trường, trường TH&THCS Thái An đã tổ chức thực hiện thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2020.

 Với mục tiêu tuyền truyền rộng rãi trong toàn thể CBGV, NV, HS về mục đích và ý nghĩa của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2020,  nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời tuyên truyền, vận động CBGV, NV, HS chấp hành nghiêm pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo Việt Nam, nhất là phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ môi trường và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển. Có hành động thiết thực góp phần làm sạch môi trường nói chung và môi trường biển nói riêng. 

Với chủ đề: Ngày Đại dương thế giới năm 2020 với chủ đề “Đổi mới vì một đại dương bền vững”; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020 với chủ đề “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”, nhà trường đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng, cụ thể:

- Tổ chức triển khai Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 8 tháng 6 đến CB-GV-NV-HS và các hoạt động tuyên truyền khác về chủ đề này tại đơn vị nhằm thúc đẩy việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lòng tự hào dân tộc, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo tiếp nối truyền thống xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên môi trường biển và hải đảo cho cán bộ, giáo viên, và học sinh.

- Tuyên truyền, phố biến đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền. Tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các quy định của Pháp luật trong nước, các nước trong khu vực Biển Đông và quốc tế về biển, đảo; các văn bản thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đảo Việt Nam. Tuyên truyền, phổ biến, vận động, giáo dục cán bộ, giáo viên và học sinh nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng như tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại và tính cấp thiết của việc bảo vệ đại dương nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, giáo viên và học sinh về vị trí chiến lược cũng như tầm quan trọng của biển, hải đảo;

- Lồng ghép, tích hợp các nội dung về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc trong các tiết học, đặc biệt là môn Địa lí, Lịch sử, Mĩ thuật, Âm nhạc, Đạo đức, GDCD;

- Đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm: Tổ chức các hoạt động có sự tham gia của cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ hoc sinh như: chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường biển; thu gom xử lý rác thải; không xả rác thải ra môi trường. Tiếp tục triển khai tuyên truyền và thực hiện phong trào “Không xả rác thải nhựa ra biển”. Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải, rác thải nhựa khu vực trường và khu vực gần trường học;

- Tổ chức trồng, bảo vệ và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên nhà trường. Khuyến khích giáo viên Mĩ thuật, học sinh có năng khiếu hội họa vẽ tranh tường, tranh giấy tuyên truyền về biển đảo, tổ chức đọc sách về Biển, Đảo, Đại dương.

- Tuyên truyền việc đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan ở Biển Đông;

- Treo băng rôn tuyên truyền nhằm hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020, tuyên truyền về rác thải nhựa với nội dung  “Hãy hành động vì sự phát triền bền vững của đại dương và hệ sinh thái biển”;

- Tổ chức chuyên đề, ngoại khóa về môi trường biển, phát triển kinh tế biển, chủ quyền biển đảo.

Các hoạt động tuyên truyền và hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương thế giới năm 2020 đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của CBGV, HS, CMHS. Các hoạt động đã góp phần giúp CBGV, HS hiểu biết thêm về vai trò của biển đảo đối với cuộc sống hàng ngày, với an ninh, quốc phòng của đất nước và chiến lược phát triển kinh tế, chính trị, đồng thời góp phần làm cho môi trường nói chung, môi trường biển nói riêng thêm xanh, sạch.

Tin bài: Trường TH&THCS Thái An

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 4
Tháng 05 : 168
Năm 2021 : 1.506